Burch University, Author at International Burch University - Page 196
September 12, 2020

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje […]
September 8, 2020

Otvoren Centar za poduzetništvo u partnerstvu sa Internacionalnim Burch univerzitetom

Lokalno partnerstvo Centar Sarajevo, koje je i osnivač Centra, jedno je od pet lokalnih partnerstva uspostavljenih kroz EU4Business projekat koji će zajednički koordinirati aktivnosti na podržavanju […]
August 28, 2020

Yusuf Erkaya Ph.D Disertation Defense

In partial fulfillment for the requirements for the degree of Ph.D in Economics, Yusuf Erkaya will defend his Ph.D Disertation titled: „Lifestyle Characteristics and Travel Behaviours […]
August 28, 2020

Nejra Šteta Ćerimović Master’s Thesis Defense

In partial fulfillment for the requirements for the degree of Master of Business Administration Nejra Šteta Ćerimović will defend her Master’s Thesis titled: „The Effects of […]