, Author at International Burch University - Page 170
April 24, 2018

Završen Peti međunarodni studentski simpozij na Burch univerzitetu

Događaj kojeg je organizovao Fakultet za edukaciju i humanističke nauke na Internacionalnom Burch univerzitetu u saradnji sa Britanskim savjetom i Studentskim parlamentom Internacionalnog Burch univerziteta u […]
April 17, 2018

Ambasadori kao gostujući predavači na Internacionalnom Burch univerzitetu

Ambasador Štefánek je govorio o misiji Vijeća Evrope u BiH i o svojoj diplomatskoj karijeri u UN-u, kao i o karijeri slovačkog MIP. Ambasadorica Narayan se […]
April 17, 2018

Ambassadors as Guest Lecturers at the International Burch University

Mr. Štefánek elaborated on the CoE’s mission in B&H and spoke about his diplomatic career at the UN and his experience as the Slovak MFA. Madam […]
April 16, 2018

Sarajevo and the Siege: Between occupation and freedom

Student Workshop – Call for applications Days of Architecture Sarajevo, supported by British Council through their Architecture Design and Fashion biennales and festivals fund, invite architecture […]