, Author at International Burch University - Page 19
April 7, 2020

Program Odsjeka za arhitekturu usklađen je sa arhitektonskom pedagogijom na vodećim arhitektonskim školama u Evropi i Sjevernoj Americi

Akademski tim čine arhitekti i akademci koji imaju međunarodno akademsko i profesionalno iskustvo. Znanje koje studenti svakodnevno stiču u projektantskom studiju, mogućnost učestvovanja u lokalnim i […]
April 6, 2020

Srđan Puhalo, PhD − Guest Lecturer at IBU Online Lecture on Wednesday, April 8th at 12 p.m.

The most famous blogger among psychologists and the best psychologist among bloggers dr. Srđan Puhalo is a guest of the International Burch University. Srđan will talk […]
April 2, 2020

Vedran Peršić iz Sberbank BH – gost predavač na online IBU predavanju u četvrtak, 2. aprila

Naš gost na online predavanju u četvrtak, 2. aprila u 15:00 bit ćeVedran Peršić direktor Sektora za marketing i komunikacije u Sberbank BH. Kao gostujući predavač […]
April 1, 2020

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University raspisuje […]