, Author at International Burch University - Page 207
November 2, 2017

Studenti Burch univerziteta posjetili spomen područje Jasenovac

Jasenovac je mjesto ustaškog koncentracionog logora iz Drugog svjetskog rata kojim je upravljala Nacistička Njemačka. Preko 90.000 ljudi je ubijeno, što čini Jasenovac petim najsmrtonosnijim koncentracionim […]
November 2, 2017

Burch students visited Jasenovac Memorial Site

Jasenovac is the place to a World War II-era concentration camp established by the fascist Ustasha regime and operated by Nazi Germany. Over 90,000 people died […]
November 1, 2017

Treći Među-akademski naučni simpozijum

Treći Među-akademski naučni simpozijum organizovala je Bosna i Hercegovina u prostorijama ANUBiH. Među finansijskom podrškom bio je i Internacionalni Burch univerzitet, čiji je rektor prof. dr. […]
November 1, 2017

The 3rd Inter-Academy Scientific Symposium at ANUBiH

The 3rd Inter-academy Scientific Symposium was organized by Bosnia and Herzegovina, at premises of ANUBiH. Among financial support was also International Burch University, whose rector, Prof. […]