, Author at International Burch University - Page 220
June 8, 2017

Prezentacije o Bitcoinu i Blockchainu na Burch univerzitetu

Gospodin Sarajlija je započeo prezentaciju objašnjavajući kako je veoma izazovno razlikovati loš proizvod od onog s velikim potencijalom kada se oni nalaze u početnoj fazi, ali […]
June 8, 2017

Bitcoin and Blockchain Presentations at Burch University

Sulejman Sarajlija started a presentation with explaining how it is very hard to distinguish the bad product from the one that can revolutionize the world when […]
June 5, 2017

Burch univerzitet uspostavio saradnju sa Bit Alijansom u Sarajevu

Bit Alijans, najveća krovna organizacija bh. softverske industrije, broji 13 najvećih softverskih kompanija sa više od 1300 uposlenih. Ova institucija kontinuirano radi na rješavanju dva najveća […]
June 5, 2017

Burch University Established Cooperation with Bit Alliance u Sarajevu

Bit Alliance, the largest umbrella organization of Bosnia-Herzegovina the software industry, contains 13 of the largest software companies with more than 1,300 employees. This organozation continuously […]