, Author at International Burch University - Page 231
April 10, 2017

European Law Student’s Association (ELSA) of B&H Held National Assembly at Burch University

A national assembly ELSA of Bosnia and Herzegovina is held twice a year, in spring and autumn. This year, on April 9, international meeting was organized […]
April 10, 2017

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) BiH održalo nacionalnu skupštinu na Burch Univerzitetu

Dva puta godišnje, na proljeće i jesen, održava se nacionalna skupština ELSA Bosne i Hercegovine. Ove godine, 9. aprila, održana je nacionalna skupština u Sarajevu, na […]
April 7, 2017

Chief Executive of Oxford Intellect Dr. Imran Alvi Held a Lecture at BURCH University

Dr. Imran Alvi met with the Rector of Burch University and the Vice Rector of International Relations and Scientific Cooperation to discuss possible cooperation between Oxford […]
April 7, 2017

Izvršni direktor Oxford intelekta Dr. Imran Alvi održao predavanje na BURCH univerzitetu

Dr. Imran Alvi susreo se sa rektorom Burch univerziteta i prorektoricom za međunarodne odnose i znanstvenu saradnju kako bi razgovarali o mogućoj saradnji između Oxford intelekta […]