, Author at International Burch University - Page 250
January 17, 2017

Saradnja između BURCH univerziteta i univerziteta “G. d’Annunzio “Chieti – Pescara (Italija)

Odsjeci za arhitekturu Burch univerziteta i univerziteta “G. d’Annunzio” su počeli svoju saradnju u septembru 2015. godine, kada su četiri studenta i tri člana akademskog osoblja […]
January 17, 2017

Collaboration Between BURCH University and University “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara (Italy)

Department of Architecture at Burch University and University “G. d’Annunzio” started their co-operation in September of 2015 when four Burch University students and three members of […]
January 16, 2017

Kemal Balihodžić održao motivacioni govor na Burch Univerzitetu

Gospodin Balihodžić je govorio o vrlinama diplomate – dobri maniri, strpljenje, umjerenost, i upornost – te kako koristiti te vrline u svakodnevnom životu. Istakao je potrebu […]
January 16, 2017

Kemal Balihodžić Held a Motivational Speech at Burch University

Mr. Balihodžić spoke about the virtues of a diplomat – good manners, moderation, patience, and perseverance – and how to transfer those virtues to everyday life. […]