, Author at International Burch University - Page 364
January 15, 2015

Potpisan sporazum o razumijevanju saradnji sa British Council-om

Saradnja će se odnositi na podučavanje engleskog jezika, u smislu profesionalnog razvoja akademskog osoblja, povećanja kapaciteta podučavanja, te uspostavljanja standarda u podučavanju, u skladu sa Zajedničkim […]
January 15, 2015

Potpisan sporazum o razumijevanju saradnji sa British Council-om

January 15, 2015

Memorandum of Understanding and Cooperation Signed with the British Council

Cooperation will refer to the teaching of the English language, in terms of professional development of academic staff, increasing the capacity of teaching, and the establishment […]
January 15, 2015

Memorandum of Understanding and Cooperation Signed with the British Council