, Author at International Burch University - Page 397
September 26, 2014

O Bosni i Hercegovini

Zemlja u obliku srca Bosna i Hercegovina je zemlja u obliku srca koja leži u srcu jugoistočne Europe. Tamo gdje se istočna i zapadna civilizacija sreću, […]
September 26, 2014

O Sarajevu

Glavni i najveći grad Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine. To je njen administrativni, ekonomski, kulturni, obrazovni i sportski centar. Grad Sarajevo se sastoji od […]
September 26, 2014

About Bosnia and Herzegovina

The Heart Shaped Land Bosnia and Herzegovina is the heart shaped land that lies in the heart of southeast Europe. It is were the eastern and […]
September 26, 2014

About Sarajevo

Capital and largest city Sarajevo is capital city of (the state of) Bosnia and Herzegovina. It is its administrative, economic, cultural, educational (university) and sport center. […]