ibuedu

August 5, 2019

Istraživanje za projekat “Jerusalem i Sarajevo” započeto na IBU

Grupa istraživača, sastavljena od urbanista, arhitekata, politologa, sociologa, i stručnjaka iz prakse je prisustvovala predavanju koje su profesorice održale pod nazivom Metamorfoza Sarajeva: O kulturi, konfliktu […]
August 5, 2019

Research for project „Jerusalem and Sarajevo“ started at IBU

A group of researchers, consisting of urban planners, architects, political scientists, sociologists, and practitioners, attended a lecture given by the professors entitled Metamorphosis of Sarajevo: On […]
July 29, 2019

Emina Mekić: “Naša lista partnera u sklopu Erasmus + programa iz godine u godinu raste”

Služba za međunarodnu saradnju na Internacionalnom Burch univerzitetu (IBU) igra ključnu ulogu u uspostavljanju i održavanju odnosa sa internacionalnim visokoškolskim ustanovama, što podrazumijeva dobru i vještu […]
July 29, 2019

Emina Mekic: “Our partner list under the Erasmus + program grows year after year”

International Relations Office (IRO) at International Burch University (IBU) plays a key role in establishing and maintaining relationships with international higher education institutions, which implies good […]
July 26, 2019

IBU within the ERASMUS + program hosted representatives from the Netherlands and Lithuania

We started working week with a meeting with representatives from the International Institute for Social Sciences from The Hague, Ms. Salomey Gyamfi Afrifa and Ms. Erika […]
July 26, 2019

IBU u okviru ERASMUS+ programa ugostio predstavnike iz Holandije i Litvanije

Radnu sedmicu smo započeli susretom sa predstavnicama iz Međunarodnog instituta za društvene nauke iz Haga, gđom. Salomey Gyamfi Afrifa i gđom. Erikom Marques iz ureda za […]
July 22, 2019

Books of IBU Professors in World Libraries

The books are the result of three-year-long research and cover the topics of the complex association between anthropology and aesthetics in the architectural and urban design […]
July 22, 2019

Knjige IBU profesorica u svjetskim bibliotekama

Knjige su rezultat trogodišnjeg istraživanja i pokrivaju teme složene povezanosti antropologije i estetike u arhitektonskom i urbanističkom dizajnu zapadnih i islamskih civilizacija. Rad na pomenutim djelima […]
July 16, 2019

Uposlenici IBU-a učestvovali na 9. Konferenciji o ligvistici i interkulturalnom obrazovanju, CLIE-2019

Ovaj događaj je bio odlična prilika za okupljanje uspješnih i značajnih stručnjaka, predavača i lingvista koji su održali još jednu u nizu uspješnih konferencija i radionica. […]