, Author at International Burch University - Page 48
December 11, 2019

Former BiH Army Commander Azem Dervisevic Delivered a Lecture to IBU Students

Mr. Dervisevic opened his lecture with an inspiring story about his life as well as the path he made towards achieving his goals, which made him one […]
December 11, 2019

Bivši ratni komandir Armije BiH Azem Dervišević održao predavanje IBU studentima

Dervišević je svoje predavanje otvorio inspirativnom pričom o svom životu, kao i putu koji je napravio ka ostvarenju svojih ciljeva,što ga je učinilo jednim od najuticajnijih […]
December 9, 2019

IBU Students at the Exhibition of Safet Zec at the Historical Museum of BiH

The President of the SAFE Club, Rijad Pekaz, a second-year student of the Department of English Language and Literature, together with the Club Vice President Kenan […]
December 9, 2019

Studenti IBU na izložbi slikara Safeta Zeca u Historijskom muzeju BiH

Predsjednik kluba SAFE, Rijad Pekaz, student druge godine Odsjeka za engleski jezik i književnost, zajedno sa potpredsjednikom kluba Kenanom Ćatićem, studentom istog odsjeka, organizovao je posjetu […]