ibuedu

June 12, 2018

Osoblje Burch univerziteta u posjeti Harvard inovacijskom laboratoriju

Jedan od ključnih aspekata koji i mi imamo kao dio Burch univerziteta jeste podrška za Alumni (bivše diplomante). Web stranica Harvard inovacijskog laboratorija navodi: “Harvard i-lab […]
June 12, 2018

Burch Staff visit Harvard Innovation Lab

One key which we also have as part of IBU is support for Alumni (former graduates).  As the website says “The Harvard i -lab is a […]
June 5, 2018

Prof. Dr. Boris Koružnjak From University of Zagreb Visited BURCH

Prof. Koružnjak had the opportunity to meet third-year students at the Department of Architecture, where he delivered a lecture on “Challenges and needs of sports facilities”. […]
June 5, 2018

Prof. dr. Boris Koružnjak, Univerzitet Zagreb, posjetio BURCH Univerzitet

Prof. Koružnjak je imao priliku upoznati studente treće godine na Odsjeku za arhitekturu kojima je održao predavanje na temu “Izazovi i potrebe sportskih objekata”. Nakon predavanja […]
June 5, 2018

Bosnian and Herzegovinian Cultural and Historical Heritage at the Sorbonne Univerisity

Presentation of the cultural and historical heritage in Bosnia and Herzegovina on the Sorbonne Paris Cité University At the invitation of the INALCO institute (Institut national […]
June 4, 2018

Days of Architecture – Banja Luka

Join Days of Architecture ’18 Banja Luka, to be held 04. – 10. June 2018. The opening ceremony and lecture will be on Monday, June 4 at […]
June 4, 2018

Gostujuće predavanje o znakovnom jeziku profesorice aide talić sa univerziteta u illinoisu u urbana-champaignu

Profesorica Talić održala je predavanje na temu „Uvod u znakovne jezike i ono što nam oni otkrivaju o ljudskoj vrsti“. Osnovni cilj ovog predavanja bio je […]
June 4, 2018

Guest Lecture On Sign Language By Professor Aida Talić From The University Of Illinois At Urbana-Champaign

Professor Talić lectured on the topic “Introduction to Sign Languages and What They Tell us about Humans”. The main aim of the lecture was to prove […]
May 31, 2018

Najznačajnijem bh. naučniku akademiku Kemalu Hanjaliću uručen počasni doktorat Burch univerziteta

Akademika Hanjalića je dočekao rektor Internacionalnog Burch univerziteta prof. dr. Damir Marjanović nakon čega je uslijedila ceremonija dodjele počasnog doktorata. „Internacionalni Burch univerzitet je mlada znanstvena […]