Indira Redžepović, Author at International Burch University - Page 30
August 30, 2021

Poziv za dostavu ponuda – Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“ – SUCCESS (618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP)

U sklopu realizacije projekta Evropske Unije (Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“) vršit će se nabavka opreme prema tehničkoj specifikaciji dostavljenoj […]
August 27, 2021

Call for Staff Mobility to WSPA Lublin, Poland

University of Entrepreneurship and Administration in Lublin (WSPA) was established on August 18, 1998 by the decision of the Minister of National Education. WSPA is a […]
August 26, 2021

KONKURS za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17, br. 35/20 i br. 40/20), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet […]
August 5, 2021

Dodijeljene diplome doktoranticama u zajedničkom programu IBU i FH Burgenland

Svečana ceremonija dodjele diploma doktoranticama koje su svoj doktorski studij završile u zajedničkom programu Univerziteta primijenjenih nauka Burgenland i Internacionalnog Burch univerziteta, upriličena je u petak, […]