Administracija

 

Administracija

Ime Pozicija E-mail
Mensur Zoletić, LL.M. Generalni sekretar [email protected]
Admir Salihagić Talent Menadžer i Šef ureda za marketing i odnose s javnošću [email protected]
Engin Obučić Šef ureda za marketing i odnose s javnošću [email protected]
Senahid Kahteran Šef Pravne službe, Sekretar afakulteta za edukaciju i humanisticke nauke [email protected]
Enes Biber Saradnik Ureda ljudskih resursa [email protected]
Mirdin Zilić, LL.M. Šef Ureda ljudskih resursa, Zamjenik Generalnog sekretara,Šef Ureda ljudskih resursa, Sekretar Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke [email protected]
Adil Bilalić Šef studentske službe [email protected]
Selma Omeragić Mehmedspahić Viša službenica za studentska pitanja [email protected]
Selma Pilav Viša službenica za studentska pitanja [email protected]
Eldar Tutnić Digital Media Manager, Graphic and Video Designer [email protected]
Haris Tandir Menadžer za promociju i komunikacije [email protected]
Elvira Čolo Menadžer za promociju i komunikacije [email protected]
Indira Redžepocić PR menadžer [email protected]
Emina Mekić Šefica Ureda za međunarodnu saradnju i projekte [email protected]
Bećir Isaković Šef Ureda za IT podršku [email protected]
Sedin Sabljica Administrator mreže [email protected]
Jasmin Koldžo Administrator sistema [email protected]
Aldin Kovačević Administrator sistema [email protected]
Zerina Novalić Šefica računovodstva [email protected]
Ajdin Mekić Saradnik za izvršenje budžeta [email protected]
Anesa Jabučar Sekretar Fakulteta za inženjering i prirodne nauke [email protected]
Izudin Tatarević Bibliotekar [email protected]
Nizama Spahić PREP School Director [email protected]
Šejla Sarač Secretary of Social Science Research Center, Publication Office Coordinator) [email protected]
Azrudin Koldžo Šef Ureda za tehničke poslove [email protected]

Administrativne, pravne i tehničke poslove na Univerzitetu obavlja Sekretarijat Univerziteta putem stručnih službi, ureda rektora i prorektora. Sekretarijatom upravlja Generalni sekretar koji obavlja poslove u okviru aktivnosti Univerziteta i njegovih tijela u sljedećim oblastima:

 • upravno pravo i administrativni poslovi;
 • podučavanje;
 • naučno istraživanje;
 • izdavaštvo;
 • međunarodna saradnja;
 • finansije;
 • planiranje investicija;
 • protokolarni zadaci i odnosi s javnošću;
 • informativno-dokumentacijska podrška;
 • ekonomske i tehničke aktivnosti;
 • upravljanje objektima i njihova sigurnost;
 • pomoćne i druge aktivnosti.
 • Sekretarijat Univerziteta je organizovan po odjelima na sljedeći način: