Dekan fakulteta za edukaciju i humanističke nauke - International Burch University
 

Dekan fakulteta

Fakultet za edukaciju i humanističke nauke posvećen je pružanju podrške i koristi nastavnicima današnjice i budućnosti. Naši napori usmjereni su ka unapređenju obrazovanja sa centralnim naglaskom na podučavanje i učenje. Naš pristup visokokvalitetnoj nastavi i istraživanju uključuje interdisciplinarnost i naučne prakse promatranja kako bismo odgovorili na obrazovne izazove s kojima smo suočeni. Podržavamo profesionalni i lični razvoj svih naših studenata i osoblja kroz stručnu primjenu obrazovnih principa.

Naš je cilj proizvesti trajne društvene i lične koristi u obliku samopouzdanih, svjesnih učenika koji su spremni za svoje profesionalne odgovornosti i koji će ubuduće učiti s kritičkim i pozitivnim pristupom.

Vanr. prof. dr.
Senad Bećirović