Dekan fakulteta za ekonomiju i društvene nauke - International Burch University
 

Dekan fakulteta

Fakultet za ekonomiju i društvene nauke ima za cilj da studentima pruži ažurne informacije u različitim oblastima ekonomije i poslovanja, kako bi im pomogao da ostvare svoje ciljeve u budućnosti. Kroz pružanje širokog stručnog obrazovanja, naš cilj je osposobljavanje maturanata sa znanjem, uvidom, vještinama, inventivnim sposobnostima i stavovima za rješavanje problema.

Naša prednost je studentski orijentisan pristup, gdje studenti usko surađuju sa profesorima i imaju stalni kontakt sa stručnjacima iz kompanija. Uz pomoć naših partnera u regionu, studenti imaju brojne šanse da prate poslovne operacije u stvarnim poslovnim okruženjima tokom studija. Simulacije poslovnog upravljanja i tehnološko okruženje na fakultetu pripremaju studente da bolje razumiju praksu kada su u interakciji sa stvarnim radnim okruženjima.

Dekan fakulteta

Doc. dr. Nataša Tandir