Dodiplomski studij na odsjeku za anglistiku

 

Diplomirajte anglistiku


Jezik oblikuje način na koji razmišljamo i određuje o čemu možemo razmišljati.
– Benjamin Lee Whorf

Cilj našeg dodiplomskog programa je pažljivo prepoznati i prilagoditi stilove učenja i strategije naših studenata, i pomoći im na njihovom putu ka lingvističkim, književnim, kulturnim i socio-antropološkim pristupima brojnim predmetima koji mogu biti od koristi njihovom dogmatičnom angažmanu.

Program

Odsjek za anglistiku ima ukupno 240 ECTS bodova koji su u potpunosti prenosivi unutar evropskog obrazovnog prostora i kompatibilni su s ekvivalentnim programima engleskog jezika u SAD-u, Australiji i Aziji.

Četvorogodišnji program engleskog jezika i književnosti vodi ka Bachelor diplomi. Uvijek aktuelni nastavni plan i program predstavlja spoj jezičkih, socioloških, filozofskih, kulturnih, psiholoških, naučnih i književnih pristupa unutar mnoštva generalnih i specifičnih polja. Neka od tih polja su opća lingvistika, primijenjena lingvistika, usvajanje drugog jezika, sociolingvistika, analiza diskursa, podučavanje engleskog kao drugog jezika, književnost, studije pisanja i studije prevođenja. Nakon završetka prvog ciklusa studija, našim studentima se pruža prilika da nastave master studij i doktorat u osnažujućem, inkluzivnom i idejnom okruženju.


Curriculum of the Undergraduate Program_FULL

Curriculum of the Undergraduate Program_SHORT

“Riječi su, zaključio je, u najboljem slučaju neadekvatne, a u najgorem nemoguće. Imale su previše značenje. Ili uopšte nisu značile ništa.”
― Patricia A. McKillip, In the Forests of Serre

Nastojimo promovisati intelektualna nastojanja sa strašću i radoznalošću, i razvijati diplomante opremljene analitičkim kapacitetima koji će nadopuniti njihov privatni i i profesionalni život nakon diplome.