Misija i vizija - International Burch University
 

Misija i vizija

Misija


Misija Internacionalnog Burč univerziteta je pružanje podrške obrazovanju, naučnom istraživanju, kao i obuka visoko kvalifikovanog osoblja za rad u akademskim i profesionalnim oblastima. Ona se ogleda u razvoju savremenih nastavnih programa i stvaranju okruženja koje će potaknuti studente na kreativno, objektivno i kritičko razmišljanje, kao i na kontinuirano učenje. Kroz svoje javne aktivnosti, zajedničke projekte i saradnju sa privatnim, javnim i međunarodnim institucijama, Univerzitet ima za cilj unaprijeđenje zajednice i davanje doprinosa pri rješavanju lokalnih i globalnih izazova. Važan aspekt svih aktivnosti je prijateljsko akademsko okruženje koje potiče svakog studenta da preuzme vodeću ulogu u dostizanju svog ličnog i intelektualnog potencijala.

Vizija


Postizanje izvrsnosti u obrazovanju, istraživanju, razvoju, inovacijama i poduzetništvu kontinuiranim mentorisanjem, te akademskom i životnom obukom.