Odsjek za elektrotehniku – prvi u regionu sa Master studijama u oblasti Ugradbenih sistema i Tehnologije pametnih mreža - International Burch University
face mask on blue background 3786153 e1590487571500
Kako najtačnije utvrditi prisustvo SARS-CoV-2 infekcije?
18 Maja, 2020
IBU Cover photo
K O N K U R S: Za imenovanje dekana Fakulteta za inžinjering i prirodne nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University
18 Maja, 2020

Odsjek za elektrotehniku – prvi u regionu sa Master studijama u oblasti Ugradbenih sistema i Tehnologije pametnih mreža

Sticanje znanja i razvoj karijere u oblasti Ugradbenih sistema (Embedded system i
Tehnologija pametnih mreža (Smart Grid Technologies) vam u potpunosti omogućava da
pratite trendove IT industrije i distribuirane proizvodnje električne energije, a što je jasno
iskazano i sa potrebama tržišta rada i globalnih dešavanja u ovim oblastima. Prateći
najnovije Strategije razvoja u Bosni i Herzegovini i Evropi, a koje se odnose na čiste
tehnologije, u koje spadaju i obnovljivi izvori energije i tehnologije skladištenja energije
(European Grean Deal Plan), te primjena IT-a u svim oblastima, jasno pokazuju da su
upravo ova zanimanja okarakterisana kao zanimanja budućnosti.

Europska Unija do 2050 godine planira da uloži 1 trilion Eura u daljnji razvoj Smart Grid
tehnologija. Sve veća tehnološka osviještenost budućih ali i sadašnjih naraštaja rezultirala je sve većom zastupljenosti ugradbenih sistema u svakodnevnom životu, samim tim popularizirala to zanimanje. Stoga, naš je cilj da pratimo ove trendove i omogučimo našim studentima da svoje znanje lako primjene u rješavanju konkretnih problema iz realnog sektora. Širok spektar znanja i vještina koje stičete radom na projektima u našim mnogobrojnim laboratorijama, Institutu, i StartUp kompanijama daju vam dobre temelje za daljnje stručno usavršavanje.

Nastavni planovi i programi prilagođeni potrebama tržišta rada

Nastavni planovi i programi Odsjeka za Elektrotehniku na prvom i drugom ciklusu studija, su u
potpunosti prilagođeni pomenutim trendovima, što čini nas odsjek prepoznatljivim ne samo na Internationalnom BURCH Univerzitetu, već i u BiH i Regiji.

“Suštinski dio našeg akademskog programa je i stručna praksa na prvom i drugom ciklusu studija (Bachelor i Master studije) u prestižnim EU i domaćim kompanijama i institutima: IHP Frankfurt, Sicom, FREUND Elektronik A/S, RT-RK, JP Elektroprivreda BiH i dr, a što dodatno potvrđuje našu opredijeljenost da vam pružimo kvalitetno obrazovanje.”

ističe prof. dr. Jasmin Kevrić, šef Odsjeka za elektrotehniku i dekan Fakulteta za inženjering i prirodne nauke.

Ovakav pristup u kreiranju nastavnih planova i programa, što je u skladu sa programima koji se nude na univerzitetima u EU, našim diplomiranim studentima daje dodatnu vrijednost na
lokalnom, i konkurentnost na međunarodnom tržištu.

Inovacije i opremljenost

“Odsjek za elektrotehniku je kroz projekte Evropske unije dizajnirao i u pogon pustio jedinstvenu laboratoriju u regionu iz Smart Grida, u kojoj je moguće testirati otočni režim rada, a što našim studentima omogućava realizaciju projekata iz realnog sektora, kroz modelovanje i simulaciju konkretnih primjera iz prakse.”,

govori nam prof.dr. Jasna Hivziefendić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, profesorica na Odsjeku za Elektrotehniku.


Desetine završnih radova i teza je završeno kroz rad u ovoj laboratoriji, a čiji je sadržaj dalje
prepoznat kroz objavljivanje rezultata ovih radova na brojim evropskim konferencijama i
žurnalima. Također, studenti su u mogućnosti upravljati industrijskim procesima poput
temperature, pritiska, protoka i nivoa korištenjem veoma napredne FESTO radne stanice, koja
simulira pravi industrijski pogon u malom. Naše IT laboratorije su opremljene licencama
prestižnih softverskih paketa poput: DigSilent Power Factory, Altium Design i od nedavno je
svim našim studentima dostupan i EPLAN.

Učimo od najboljih

Odsjek za elektrotehniku se može pohvaliti da veoma uspješno sarađuje sa javnim
visokoškolskim ustanovama i institutima sa područja cijele BiH i Regije.
Stalno osoblje predstavlja pravi spoj i sinergiju iskustva i mladosti koje ne samo da ima veoma snažne naučne i stručne reference (preko 140 objavljenih radova u priznatim indeksiranim publikacijama), već su i veoma aktivni u pisanju i realizaciji projekata na domaćem i međunarodnom nivou, finansiranih iz EU fondova.

U nastavni proces su uključeni i stručnjaci iz prakse, iz različitih kompanija (JP Elektroprivreda BiH, JP Elektroprivreda HZHB, FREUND Elektronik d.o.o., Institut za mjeriteljstvo BiH, Energoinvest i dr.) koji dodatno doprinose kvalitetu nastavnog procesa. Predavanja organizujemo i od strane naših kolega sa univerziteta iz Evrope, kao što su: Trinity College Dublin, Vienna University of Technology, Riga Technical University, University of Vigo and National and Kapodistrian University of Athens i dr.

“Naše laboratorije počinju sa pružanjem usluga lokalnom Centru za poduzetništvo čiji je nosilac Općina Centar i ZZK.”,

dodaje prof. dr. Dejan Jokić.

Visoka stopa zaposlenosti naših diplomanata

Raznovrsnost u oblastima u kojima naši studenti mogu graditi svoje karijere je dovela i do visoke stope zaposlenosti naših diplomanata. Neka od zanimanja koja mogu da biraju su:
● Predavači ili istraživači na univerzitetima ili istraživačkim centrima;
● Istraživanje, dizajn, razvoj, testiranje i nadzor proizvodnje i ugradnje računarskog
hardvera, uključujući računarske čipove, ploče, računarske sisteme i oprema;
● Dizajnirati, razvijati, testirati i nadzirati proizvodnju električne opreme, uključujući
električne motore, strojne kontrole, osvjetljenje i ožičenje u zgradama, auto industrija,
zrakoplovstvo, radarski i navigacijski sustavi te proizvodnja, kontrola i prijenos energije
koju koriste električni alati;
● Razvoj elektroenergetskih pametnih mreža, uključujuci prenosnu i distributivnu mrežu;
● Razvoj obnovljivih izvora energije i priključivanje istih na elektroenergetski sistem;
● Planiranje i razvoj energetskih sistema i postrojenja, uključujući obnovljive izvore
energije i sisteme za skladištenje energije;
● Odgovoran za širok spektar tehnologija, od prenosivih muzičkih plejera do globalnog
sistema za pozicioniranje (GPS);
● Dizajnirati, razvijati, testirati i nadzirati proizvodnju elektroničke opreme kao što su radio
i komunikacioni sistemi;
● Razvijanje uređaja i postupaka za rješavanje medicinskih i zdravstvenih problema
kombinirajući njihovo znanje iz biologije i medicine s inženjerskim principima i
praksom.

Šta naši diplomanti kažu o nama

“Dodiplomski studij na Odsjeku za elektrotehniku na Internacionalnom Burch univerzitetu,
pored kvalitetnog nastavnog programa, nudi i niz vannastavnih sadržaja kroz koje studenti mogu da unaprijede svoje lične i profesionalne vještine. Učešće na mnogobrojnim nacionalnim i internationalnim takmičenjima, rad na inovativnim projektima i kvalitetno druženje sa kolegama u studentskim klubovima je samo nekoliko stavki u dugoj listi prilika koje se nude onima koji žele da izvuku maksimum iz ovog programa koji zaista mnogo toga nudi.”

Belmin Alić

„Bila sam studentica Internacionalnog Burch univerziteta na svom dodiplomskom studiju,
Odsjek elektrotehnika. Kroz svoj studij stekla sam kvalitetno tehničko znanje. Osim teoretskog znanja, Odsjek elektrotehnike nudi dobro opremljene laboratorije i rad na različitim softverskim platformama gdje se teorija upotpuni praksom. Unutar studija od velikog značaja za mene je bila i obavezna studentska praksa, s kojom mi se zaokružila cjelokupna slika o mojoj profesiji. Ono što bih još istakla su programi razmjene studenata koji nude mogućnost odlaska na različite evropske univerzitete. Pored obrazovnih i tehničkih kvaliteta koje se nude, ja bih svakako kao najbitniju stavku izdvojila ljubaznost i razumijevanje profesora i asistenata koji su često svoje vrijeme, koje je bilo izvan radnog, ulagali kako bi studentima približili gradivo i objasnili
nejasnoće.“

Amila Kaharević

„Neupitno je da dodiplomski studijski program Burč univerziteta studente pripremi za
razumijevanje i rješavanje osnovnih i kompleksnih matematičko-inženjerskih izazova te pruži naučno-praktični pogled ka oblastima koje se izučavaju u okviru elektrotehnike. Master studij, s druge strane, direktno usmjerava studente na pojedine oblasti definirane studijskim programom, u mome slučaju elektro-energetiku. Akademski kadar je ujedno i stručni sa puno iskustva u realnom sektoru, što umnogome doprinosi razumijevanju koncepata te svih praktičnih primjena u oblasti izučavanja. Kroz projekte, koji čine sastavni dio studija, studenti imaju priliku naučeno primijeniti na stvarni (case-study) problem te uz kvalitetno mentorstvo doći do rješenja koristeći se, nerijetko i interdisciplinarnim pristupom, što često posluži i kao baza za izradu master rada. Time se, osim pripreme za tržište rada, razvijaju sposobnosti i vještine potrebne za naučnoistraživački rad. Trenutno sam zaposlen u Energoinvestu u Odjelu za automatsko upravljanje i SCADA sisteme u visokonaponskim trafo-stanicama, gdje sam u prilici primijeniti sve naučeno na svakodnevnim aktivnostima, ali sam također spreman i usvajati nova znanja.“

Belmin Memišević

“Dodiplomski i master studij završio sam na Odsjeku za elektrotehniku na Internacionalnom Burch univerzitetu. Od 2016. godine radim u kompaniji Softhouse Consulting kao softver inženjer. Na dodiplomskom studiju, kroz obavezan program praksi imao sam priliku da steknem radno iskustvno i navike što je uveliko doprinijelo mom profesionalnom razvoju. Smatram da je plan i program na Odsjeku za elektrotheniku jako moderan i podržan odličnom opremom i profesorima, što uveliko pomaže studentima da steknu znanje koje je potrebno industriji, kao i akademiji. Pored stručnih predmeta, imao sam priliku pohađati i neke predmete koji nisu direktno vezani za struku. Oni su mi proširili vidike i pomogli u daljem razvoju.”

Senad Zaimović

Više informacija o našem dodiplomskom studiju možete naći na ovom linku.
Više informacija o našem mater studiju možete naći na ovom linku.