Rektorat - International Burch University
 
 

Rektor Internacionalnog Burč univerziteta

 

Prorektori Internacionalnog Burč univerziteta

 
 

Rektorov menadžment i rektorski tim