Ured za međunarodnu saradnju i projekte

 

Dobrodošli

Strategija Ureda za međunarodnu suradnju i projekte na Burč univerzitetu uključuje rast naše međunarodne reputacije u sferama kvalitetnog učenja, istraživanja i prijenosa znanja. Međunarodni tim omogućava globalno inovativan rad u svim akademskim jedinicama i razvija nastavna i istraživačka partnerstva širom svijeta. Pruža informacije o pitanjima imigracije (vize i putovanja), socijalnim i kulturnim razlikama, te resursima dostupnim u zajednici.

Ured je dio centralne uprave Univerziteta i nudi usluge međunarodnim studentima i stipendistima na Burč univerzitetu, kako bi umanjio poteškoće koje bi mogli imati kako po dolasku, tako i tokom boravka na Burču.

 
 

Šefica Ureda za međunarodnu saradnju i projekte

Emina Mekić

Phone: +387 33 944 478


 
 

Kontakt

MA Emina Mekić

Šefica Ureda za međunarodnu saradnju i projekte

Email: [email protected]

our Facebook page

Phone: +387 33 944 478


Fax: +387 33 944 500