Burch univerzitet najavljuje uspješan završetak projekta BOOST Erasmus+ u Chathamu, UK