BURCH univerzitet u zvaničnoj posjeti univerzitetima u Poljskoj