Announcements - International Burch University - Page 4

Burch Announcements

June 15, 2021

Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor i podaci o konkursu 29.05.2021. godine

Izvještaj možete preuzeti ovdje. / Check the report here.
June 11, 2021

KONKURS za imenovanje dekana Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke – Faculty of Education and Humanities visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University broj: […]
June 1, 2021

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini

Na osnovu članova 79. do 85. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), Pravila studiranja za II ciklus studija visokoškolske […]
June 1, 2021

KONKURS za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini

Na osnovu članova 79. do 85. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), Pravila studiranja za III ciklus studija visokoškolske […]