Announcements - International Burch University - Page 5

Burch Announcements

June 1, 2021

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na visokoškolskoj ustanovi Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University u studijskoj 2021/2022. godini

Na osnovu članova 79. do 85. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), Pravila studiranja za I ciklus studija visokoškolske […]
May 29, 2021

Konkurs za izbor u akademska zvanja 29.05.2021.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17, br. 35/20 i br. 40/20), visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet […]
May 27, 2021

Fatih Yilmaz Ph.D Disertation Defense

In partial fulfillment for the requirements for the degree of Ph.D of Turkish Language and Literature, Fatih Yilmaz will defend his Ph.D Disertation titled: „Mehmed Lebib […]
February 11, 2021

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje

Konkurs objavljen: 25.01.2021.Uža naučna oblast: Baze podataka i informacioni sistemi/ Database and Information systemsNaziv fakulteta: Fakultet inžinjering i prirodne nauke/ Faculty of Engineering and Natural SciencesIzvještaj […]