News - International Burch University - Page 25
April 16, 2021

Almir Čolan: Da li bitcoin može postati budućnost novca?

Bitcoin i kriptovalute općenito privlače jako puno interesovanja javnosti, a svi se pitaju da li ove valute mogu preuzeti veći dio transakcija te postati budućnost novca. […]
April 15, 2021

Poziv za dostavu ponuda

U sklopu realizacije projekta „Personalizirani pristup COVID-19 infekciji kroz analizu molekularno-genetičke predispozicije pacijenata za diferencijalni imunološki odgovor“ vršit će se nabavka hemikalija za NGS sekvenciranje koristeći […]
April 12, 2021

BurchGene Magazine 8th Edition

The GBE department proudly held the 8th BurchGene magazine promotion over the online Zoom platform. In this event, around 37 people were present, and many of […]
April 7, 2021

Elvir Čaušević gost predavač na predmetu Applied Entrepreneurship

Sve studente našeg MBA programa u četvrtak očekuje zaista pažnje vrijedno gostujuće predavanje. Elvir Čaušević, vrhunski stručnjak te suosnivač i generalni direktor kompanije Tech+IP Capital, govorit […]