News - International Burch University - Page 36
December 31, 2020

Prijave za “Start Me Up High School” su otvorene

Internacionalni Burch univerzitet već četvrtu godinu, u saradnji sa Asocijacijom srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, organizuje „Start Me Up High school“ – najveće takmičenje za srednjoškolce […]
December 30, 2020

Terenska nastava iz predmeta “Foundation Engineering”

Studenti Odsjeka za građevinarstvo nastavljaju praktično usavršavati svoja znanja te su u decembru imali još jednu terensku nastavu iz predmeta “Foundation Engineering”. Profesor Ermedin Halilbegović organizirao […]
December 29, 2020

Global Case Study Challenge uspješno završen

U Global Case Study Challenge-u, međunarodnom programu učenja, učestovali su dekanesa Nataša Tandir kao profesorica na predmetu Corporate Responsibility, Malcolm Duerod, asistent na tom predmetu i 38 […]
December 28, 2020

Our professors became members of the Kulin Initiative

Two of our professors, Dino Kečo and Zerina Mašetić, have recently joined advisory board of Kulin Initiative, Think Thank group that aspires to create a better […]