News - International Burch University - Page 9
November 22, 2021

Dr. Iffatt Naheed delivered a lecture to the students of IRES department

On November the 17th, the students from the Department of International Relations and European studies had the opportunity to attend a guest lecture on the topic […]
November 18, 2021

Sokratovi kafei na IBU

I ove godine, čast da ugosti Sokratove kafee pripala je Internacionalnom Burch univerzitetu. Ovogodišnji kafei na Internacionalnom Burch univerzitetu objedinit će četiri sesije dijaloga o aktualnim […]
November 17, 2021

Prof.dr. Lejla Turčilo održala predavanje na temu “Trumpism, populism and the media”

Prof.dr. Lejla Turčilo danas je održala gostujuće predavanje studentima Odsjeka za digitalne komunikacije i odnose s javnošću. Tema predavanja bila je “Trumpism, populism and the media”. […]
November 13, 2021

IBU studenti za jedan dan zasadili 4000 sadnica bijelog bora

Na poziv Udruženja ekologa “Arboretum” i KJP “Sarajevo šume” studenti Internacionalnog Burch univerziteta učestovovali su u akciji masovnog pošumljavanja. Oko 160 studenta svih odsjeka priključilo se […]