Danska ideja realizovana proizvodnim rješenjem u Burch biznis inkubatoru