Direktor Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH posjetio IBU - International Burch University
“Preci u nama: Genetičko blago BiH” Internacionalnog Burch univerziteta proglašena najboljom knjigom za visoko obrazovanje
October 13, 2021
U saradnji s ASUBiH održan Socijalni dan na IBU
October 19, 2021

Direktor Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH posjetio IBU

Prof.dr. Enes Hašić, direktor Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta u BiH posjetio je Internacionalni Burch univerzitet te je održao radni sastanak sa rektorom prof.dr. Mersidom Poturkom i generalnim sekretarom univerziteta Mensurom Zoletićem.

Na sastanku se razgovaralo o akreditacijama studijskih programa, postojećim modelima i mogućnostima za poboljšanje procesa akreditacije univerziteta u BiH.

Prof.dr. Enes Hašić istaknuo je da je dobro upoznat s procesom i kvalitetom obrazovanja koji Internacionalni Burch univerzitet nudi, te je pohvalio činjenicu da IBU iz godine u godinu bilježi sve veći broj upisanih studenata.

Rektor prof.dr. Mersid Poturak rekao je da Internacionalni Burch univerzitet, pored državne akreditacije ima i dvije međunarodne akreditacije ASIC i BAC kojima potvrđuje svoju posvećenost osiguranju kvalitetnog obrazovanja.

Više o akreditacijama možete saznati ovdje.