Doc.dr. Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku održao predavanje na IBU