Kako prevenirati korupciju i zaustaviti odlazak mladih ljudi iz BiH - International Burch University
Potpisan sporazum o saradnji i mogućnosti fleksibilnih praksi za IBU studente u kompaniji PwC
December 17, 2021
Otvorena saradnja IBU sa Bjeloruskim državnim univerzitetom „Francisco Skorina“
December 22, 2021

Kako prevenirati korupciju i zaustaviti odlazak mladih ljudi iz BiH

Dr. Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo sa zadovoljstvom je prihvatio poziv prof.dr. Nataše Tandir, dekanese Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke Internacionalnog Burch univerziteta, da održi gostujuće predavanje studentima. Gost predavač, dr. Kafedžić, održao je predavanje na temu „Korupcija i borba protiv korupcije“.

Kako je istakao gost predavač, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS u posljednje dvije godine uspostavio je antikoruptivni sistem. Ured se bavi provjerom podataka o imovini nosioca javnih funkcija u KS i njihovih porodica, kontrolom javnih nabavki, provjerom vjerodostojnosti diploma u javnom sektoru te aktivnostima na prevenciji korupcije, kao i prikupljanju podataka i prijavljivanju nadležnima uočenih koruptivnih aktivnosti.

Dr. Kafedžić u toku predavanja govorio je o korupciji kao jednom od glavnih razloga zbog kojeg mladi ljudi napuštaju našu zemlju te je pozvao studente da se suprotstave korupciji i nauče mehanizme borbe protiv korupcije. Upozorio je da veliki broj mladih ljudi zbog neznanja upadne u zamku korupcije i bude procesuirano.

„U BiH se često korupcijom bavimo tek kada nastanu posljedice i tada gledamo hapšenja učesnika i ružne slike koje narušavaju ugled organizacija i porodica. Samo kroz odgoj i obrazovanje možemo prevenirati korupciju, jer korupcija nije pravno pitanje, ona je psihološko pitanje“, naglasio je dr. Kafedžić.

Nakon kraćeg predavanja o Uredu, njegovim zadacima i načinu rada otvorena je diskusija sa studentima Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije i studentima sa Odsjeka za menadžment koji su imali jako puno pitanja o ovoj temi. Gost predavač je pohvalio studente da dobro vladaju materijom i da tačno znaju šta da pitaju.

Osim predavanja otvorena je i saradnja sa Uredom u vidu raspoloživosti njihovih materijala i informacija za istraživanje studentima u pripremi teza i naučnih radova.

Dr. Erduan Kafedžić je doktorirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a obuke i usavršavanja iz oblasti borbe protiv korpucije završio u Velikoj Britaniji, Austriji, Italiji i Sloveniji. Nalazi se na listi eksperata „Organization for security and cooperation“ iz oblasti borbe protiv korupcije, te je trener EU iz ove oblasti.