Emina Muzaferija u Washingtonu pod mentorstvom istog profesora kao i prof. dr. Adis Maksić prije deset godina