Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) BiH održalo nacionalnu skupštinu na Burch Univerzitetu