“Fly Lab” jedinstvena laboratorija otvara se za bh studente na Burch univerzitetu