IBU partner na jednomjesečnom događaju iz oblasti arhitekture, “KUMA International Architecture Month, 2020” - International Burch University
Photo 13. 9. 2020. 18 04 58
IBU student Nejra Gurbeta became EU young ambassador
September 24, 2020
Blue Green Simple Illustrated People Statistics Infographic Education Presentation 3 e1601309090457
Genetics and Bioengineering Online Course Series at Burch
September 28, 2020

IBU partner na jednomjesečnom događaju iz oblasti arhitekture, “KUMA International Architecture Month, 2020”

Ove godine, zbog okolnosti globalne pandemije, Kuma International program posvećen arhitekturi će se održati online tokom mjeseca oktobra na Zoom-u. Program će sadržavati seriju predavanja arhitekata i profesora iz Bosne i Hercegovine, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske, Sjedinjenjih američkih Država te iz Austrije. Predavanja će početi u utorak, 6. oktobra u 19:00 (Central European Summer Time) i odvijati će se svakog utorka i četvrtka do 29. oktobra 2020. godine. Koordinatori programa su Claudia Zini i profesorica sa Odsjeka za arhitekturu, Lejla Odobašić Novo.

Tema programa bit će “Architektura i otpornost”, pravovremena tema s obzirom na naše
trenutne okolnosti. Odraziti će pojam otpornosti u mnogim aspektima i kako se on reflektira kroz arhitekturu, posebno u bosanskohercegovačkom kontekstu. Teme razgovora su sljedeće:
“Otpornost u periodu destrukcije”, “Sjećanje i otpornost”, “Otpornost kroz kulturu” i “Podjela i
otpornost”.

Gosti, predavači su:

● Armina Pilav sa Odsjeka za pejzažnu arhitekturu Univerziteta u Sheffieldu
● Paul Lowe sa Univerziteta umjetnosti u Londonu
● Ena Kukić sa Univerziteta tehnologije u Grazu
● Sabina Tanović sa Delf Univerziteta za tehnologiju
● Azra Akšamija sa Tehnološkog instituta u Massachusettsu
● Amra Hadžimuhamedović iz centra Centar za kulturnu baštinu, Međunarodni forum
Bosna
● Igor Kuvač iz Istraživačkog centra za prostor i sa Univerziteta u Banjoj Luci
● Nasiha Pozder sa Universiteta u Sarajevu

Tema programa bit će “Architektura i otpornost”, pravovremena tema s obzirom na naše
trenutne okolnosti. Odraziti će pojam otpornosti u mnogim aspektima i kako se on reflektira kroz arhitekturu, posebno u bosanskohercegovačkom kontekstu.


Čast nam je kao jedini univerzitet, pored Italijanske ambasade u BiH, Asocijacije arhitekata u BiH, Buybook-a i Ideologije, biti partner na ovom projektu.