IBU u saradnji sa Harvard Kennedy School i CCHN iz Ženeve organizuje prvu konferenciju o migracijama u BiH - International Burch University
SUCCESS at First Forum of Education, Bijeljina, „Youth at the Doorstep of the Business World “
October 20, 2021
International Burch University hosts the 17th Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS 2022
October 22, 2021

IBU u saradnji sa Harvard Kennedy School i CCHN iz Ženeve organizuje prvu konferenciju o migracijama u BiH

Internacionalni Burch univerzitet ostvaruje mnogobrojne saradnje s univerzitetima i institucijama širom Evrope, ali i svijeta s ciljem unaprijeđenja procesa obrazovanja i razmjene iskustava koji će doprinijeti studentima i društvu u cjelini.

Partneri Univerziteta su Harvard Kennedy School sa Harvard univerziteta u Bostonu i Centre of Competence on Humanitarian Negotation (CCHN) iz Ženeve čiji su predstavnici posjetili Internacionalni Burch univerzitet i održali sastanak sa doc.dr. Alijom Kožljakom, šefom Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije. Na sastanku se razgovaralo o pravcima buduće saradnje, a

posjeta je rezultirala i dogovorom o partnerstvu na organizaciji predstojeće, prve u BiH, Međunarodne naučne konferencije o migracijama koja će se održati tokom januara 2022. godine. Konferencija će okupiti brojne stručnjake na jedno mjesto kako bi sagledali sve aspekte neregularnih migracija i usaglasili konkretne prijedloge i preporuke. Na ovaj način akademska zajednica bi se konstruktivno uključila u rješavanje ovog društvenog fenomena.

Studenti i profesori predmeta „Pregovaranje na frontu“  sa Harvard univerziteta u januaru 2022. godine posjetit će našu zemlju s ciljem istraživanja tema vezanih za migracije. Tokom ove studijske posjete boravit će na Internacionalnom Burch univerzitetu te raditi zajednička istraživanja sa domaćim studentima, slušati brojna predavanja i obogatiti svoja znanja kada su u pitanju neregularni i miješani migracioni tokovi u BiH. Jedan od razloga njihove posjete je i učešće na pomenutoj konferenciji o migracijama.

Predstavnica CCHN iz Ženeve održala predavanje IBU studentima

Predstavnica Centre of Competence on Humanitarian Negotation (CCHN )Maura James održala je predavanje studentima Burch univerziteta na temu „Istraživanja u oblasti migracija“. Maura James zajedno sa saradnicima predaje predmet “Pregovaranje na frontu: Humanitarno pregovaranje u odgovoru na miješane migracione tokove u Evropi” koji je organizovan u obliku trosedmičnog studijskog putovanja te koristi učenje kroz iskustvo da pokaže studentima stanje na terenu i da ih izazove da kritički posmatraju društveni fenomen miješanih migracija. Svoja iskustva iz prakse podijelila je sa studentima Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije koji su je obasuli brojim upitima. Studenti su prezentirali svoje stavove o migracionoj krizi, predstojećim izazovima i trenutnom stanju u toj oblasti.

Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burch univerziteta na čelu sa doc.dr. Alijom Kožljakom, koji je bivši vojni predstavnik BiH u NATO-u, veoma je aktivan na polju međunarodnih saradnji, te studentima pruža veliki broj prilika da u praksi iskuse svoje buduće zanimanje. Studenti tako imaju priliku da učestvuju na međunarodnim konferencijama od kojih će naredna biti održana 2022. godine u Njujorku.