IRES studenti organizovali simulaciju EU debate - International Burch University
Prof.dr. Almir Badnjević postao suradni član IANUBIH
May 24, 2021
LW
ERASMUS + CAPACITY BUILDING TACEESM PROJECT, LOCAL WORKSHOP 2
May 27, 2021

IRES studenti organizovali simulaciju EU debate

Studenti prve godine Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije organizovali su simulaciju EU enlargment debate sa fokusom na integracijski proces BiH u Europsku uniju. U okvriru simulacije suočena su mišljenja jedne grupe koja smatra da BiH treba što prije biti pozvana da postane članicom EU, dok je druga grupa bila mišljenja da BiH još uvijek nije spremna za članstvo. Tokom debate izneseni su veoma zanimljivi argumenti koji potkrijepljuju i jednu i drugu opciju.

IMG


Ovo je bila izuzetna prilika da studenti Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije primijene svoja stečena znanja u praksi pripremajući se tako za djelovanje u stvarnim situacijama koje ih čekaju. Aktivnost je organizovana u okviru predmeta EU and European politics uz koordinaciju šefa Odsjeka, doc.dr. Alije Kožljaka i asistenta mr. Adema Olovčića.

IMG