Istaknuti arhitekta Amir Vuk Zec održao gostujuće predavanje studentima na IBU