IZVJEŠTAJ KOMISIJE O PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE - International Burch University
KONKURS za imenovanje dekana Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke
June 11, 2021
Alem Hasanović Master’s Thesis Defense
December 6, 2021

IZVJEŠTAJ KOMISIJE O PRIJAVLJENIM KANDIDATIMA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

PODACI O KONKURSU OD 26. 8. 2021. godine.

Uža naučna oblast / Specific science field: Digitalne komunikacije i odnosi s javnošću / Digital
Communications and Public Relations


Naziv fakulteta / Name of the Faculty: Fakultet za edukaciju i humanističke nauke / Faculty of
Education and Humanities


Broj kandidata koji se biraju / Number of candidates for nomination award: 1
Broj prijavljenih kandidata / Number of candidates: 1

IZVJEŠTAJ PREUZETI OVDJE