Kako Covid-19 utiče na seksualno i reproduktivno zdravlje - International Burch University
Otvorena saradnja IBU sa Bjeloruskim državnim univerzitetom „Francisco Skorina“
December 22, 2021
Potpisan memorandum o saradnji između IBU i eCommerce asocijacije u BiH
December 24, 2021

Kako Covid-19 utiče na seksualno i reproduktivno zdravlje

Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije OMN Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine nedavno je održao Prvu otvorenu sjednicu. Sastanak je održan u  petak, 17. decembra 2021. godine, a tema sjednice je bila “Seksualno i reproduktivno zdravlje u vrijeme Covid-19 pandemije“. Sjednicom je rukovodila direktorica Centra akademkinja prof.dr. Mirsada Hukić.

Priliku da na ovom sastanku najstručnijeg naučnog tijela za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije u BiH prezentira svoj autorski naučno-istraživački rad imala je i prof. dr. Monia Avdić, šefica Odsjeka za genetiku i bioinžinjering Burch univerziteta koja je također članica Centra za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije OMN ANUBiH.

Prof.dr. Mirza Ponjavić, sekretar Centra za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije OMN ANUBiH i profesor na Odsjeku za građevinarstvo IBU, također je izložio svoj istraživački rad na temu „Uloga i potencijal ELIS-a kao naučno- istraživačke platforme za zdravstvene studije“.

Na skupu je bilo 14 izlaganja kroz koja su analizirani razni aspekti uticaja pandemije i posljedica koje ima na seksualno i reproduktivno zdravlje.

O Centru za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije

Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije osnovan je 07.12.2020. godine u okviru Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH. Centar je osnovan na prijedlog akademkinje prof.dr. Mirsade Hukić i članova Odbora za mikrobiologiju i srodne discipline.

Centar prvenstveno okuplja i organizuje istraživače iz Bosne i Hercegovine sa namjerom da svojim znanjem i stručnošću, kroz istraživanja i razvojne projekte, doprinesu razvoju javno-zdravstvenog sektora i pomognu u efikasnijem odgovoru na krizne situacije kakva je danas pandemija COVID-19.

Planirano je da se Centar razvija kroz istraživanja unutar raznih oblasti i disciplina okupljenih primarno oko platforme jedinstvenog zdravlja i „geozdravstva“, čija primjena treba stvoriti pretpostavke za efikasnije odgovore na buduće emergentne situacije uzrokovane patogenima, a što u konačnici doprinosi jačanju državne biološke sigurnosti.

Centar broji 27 aktivnih članova među kojima su uvaženi akademici, profesori, ljekari, inženjeri i profesionalci iz područja medicine, veterinarstva, biostatistike, informatike i drugih srodnih disciplina. Organizovan je kroz 6 istraživačkih grupa, trenutno realizuje 3 aktivna projekta (iz kojih su proistekli mnogi naučni radovi), a uspostavljena je i saradnja sa mnogim zdravstvenim institucijama i univerzitetima u Bosni i Hercegovini.