KK Burch won the match against KK Spars Lokomotiva