Konkurs za izbor PR menadžera - International Burch University
Information Technology Make-up Exam Schedule, 2020
July 6, 2020
KONKURS za izbor u akademska zvanja
September 12, 2020

Konkurs za izbor PR menadžera

Najbolji privatni Univerzitet u BiH je u potrazi za PR menadžerom. 

Ugled i uspeh neke organizacije između ostalog zavisi od toga koliko je ona poznata javnosti i u kolikoj mjeri javnost podupire njene ciljeve i politiku. Zato se menadžmenti organizacija sve češće oslanjanu na stručnjake za odnose s javnošću.
Posao stručnjaka za odnose sa javnošću, PR menadžera, je da predstavlja organizaciju, održava dobre odnose s javnošću i podiže ukupne poslovne efekte i imidž kompanije.

Motivisani ste za nove izazove i spremni da konstantno učite i stručno se usavršavate? Ako je vaš odgovor potvrdan pozivamo vas da se prijavite na poziciju PR menadžera na našem Univerzitetu.

Pozicija: PR MENADŽER

Pored kreativnosti, posvećenosti i odgovorne prirode, šta još očekujemo od Vas?

 • VSS stručna sprema, društveni smjer, iskjučivo Fakultet političkih nauka, studijski program žurnalistika ili komunikologija
 • Imate najmanje godinu iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Vještine pisane i usmene komunikacije
 • Dobro poznavanje i razumijevanje međuljudskih odnosa
 • Znanje iz oblasti savremenog poslovanja, pregovaranja i ugovaranja
 • Visok nivo poznavanja engleskog jezika
 • Poznavanje klasičnog marketinga,komunikologije, psihologije komunikacija medija, socijalne psihologije, sociologije, poslovnog bontona
 • Napredno poznavanje rada na računaru MS Office, Internet, a posebno poznavanje Facebook, Instagram, Google Ads kao i druge vidove internet oglašavanja
 • Imate dobre odnose s medijima
 • Znate analizirati press clipping
 • Nemate problema sa javnim nastupom (izjave za medije, moderiranje press konferencija)
 • Znate pisati saopštenja za javnost i druge vrste PR dopisa i tekstova
 • Ste kreativni i znate osmisliti medijsku kampanju
 • Dobro vladate kriznim situacijama.

Šta su tvoja buduća zaduženja?

 • izrada i nadzor implementacije PR strategija u skladu sa ciljevima i poslovnom politikom Univerziteta
 • koordinacija poslovima odnosa s javnošću na nivou Univerziteta, fakulteta i ostalih organizacionih jedinica u saradnji sa relevantnim stranama
 • poslovi pripreme vijesti, saopćenja i drugih vidova objava na univerzitetskoj veb stranici i društvenim platformama 
 • praćenje događaja koje organizira Univerzitet i fakulteti (najave, vijesti, fotografisanje,  komunikacija sa eksternim partnerima na objavi događaja)
 • interna i eksterna komunikacija u vezi PR aktivnosti Univerziteta
 • učešće u planiranju, izradi i implementaciji promotivne kampanje za upis domaćih i stranih studenata
 • poslovi kreiranja i unaprjeđenja poslovne saradnje sa PR, novinskim i drugim agencijama
 • učešće u ostalim PR aktivnostima na Univerzitetu.

Osim ovih zadataka, očekuje se i:

 • istraživanje stavova i potreba određene ciljne grupe
 • slanje rezultata istraživanja sredstvima javnog informisanja
 • organizovanje javnih nastupa
 • planiranje i naručivanje reklamnih spotova
 • organizacija komunikacije sa okruženjem
 • obavljanje promocije Univerziteta u zemlji i inostranstvu
 • asistiranje pri planiranju aktivnosti u okvirnu interne komunikacije i doprinos unapređenju odnosa između organizacionih jedinica na Univerzitetu
 • aktivno učešće u organizaciji i sprovođenju internih i eksternih promotivnih aktivnosti
 • poslovi pripreme materijala i uređivanje internet stranice Univerziteta u domenu koji se odnosi na marketing.

Šta možeš da očekuješ od nas?

 • Rad u dinamičnom i inspirativnom okruženju
 • Rad u stabilnoj kompaniji
 • Dinamično radno okruženje
 • Mogućnost napredovanja i iskazivanja kreativnosti
 • Odlične uslove rada
 • Bonuse za ostvarane ciljeve

Ukoliko ste kreativni, želite zanimljiv posao i posjedujete mnogo inicijativnosti, IBU je pravo mjesto za Vas! Pozivamo Vas da budete dio uspješnog tima koji već 12 godina profesionalno radi i stvara nove vrijednosti na ovim prostorima.

Zainteresovani ste? Pošaljite nam svoj CV i motivacijsko pismo na e-mail adresu [email protected], sa naznakom za poziciju PR menadžer. 

Prijave možete poslati do 15. septembra 2020. godine.