KONKURS za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke - International Burch University
TEME ZAVRŠNIH (MAGISTARSKIH) RADOVA U AKADEMSKOJ 2020./2021. GODINI
September 15, 2020
Mersiha Jaskić Master’s Thesis Defense
September 16, 2020

KONKURS za upis studenata u prvu godinu III ciklusa studija na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu III ciklusa studija koji se organizuje na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, detalje pogledajte na linku.