Član akademskog osoblja BURCH univerziteta u Lisabonu u organizaciji inicijative IRACON COST