Novi ambasador Misije OSCE-a u BiH posjetio je BURCH univerzitet