Novi predmeti na IRES odsjeku - International Burch University
Nedžad Husić – ponosni student Internacionalnog Burch univerziteta
August 6, 2021
Pixel Crew members participated in a training course about combating hate speech in Pogradec, Albania
September 7, 2021

Novi predmeti na IRES odsjeku

Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije uspješno je završio proces modernizacije kurikuluma za sva tri studijska stepena, dodiplomski, master i doktorski studij. Studenti ovog odsjeka od sada će imati više prilika da aktivno istražuju i međusobno diskutuju o EU i njenim politikama te da praktično primjenjuju stečena znanja iz ovih oblasti.


U nastavni program su uvedeni novi predmeti koji prate dešavanja na evropskoj i svjetskoj sceni te studenti uče o onom što je trenutno aktuelno i važno na polju međunarodnih odnosa. Jedan od najatraktivnijih predmeta svakako je „Model United Nation“ koji će se realizovati u saradnji sa Državnim univerzitetom Džordžije, SAD. Ovaj predmet će studenti sa IBU, na dodiplomskom i master studiju, slušati zajedno sa studentima Državnog univerziteta Džordžije, raditi zajedničke vježbe, diskusije i ostale aktivnosti.
Ono što ovaj predmet čini posebno zanimljivim jeste prilika da studenti učestvuju na međunarodnim konferencijama gdje će delegacija našeg Univerziteta igrati ulogu jedne države, članice EU te na konferenciji raspravljati o stvarnim aktuelnim pitanjima, sudjelujući na sastancima UN-a u realnoj situaciji. Naredna takva konferenicija na kojoj je planirano učešće naših studenata održat će se 2022. godine u Njujorku.


Ovakav vid usvajanja znanja predstavlja najefikasniji spoj teorije i prakse koji će na najbolji način pripremiti naše studente za najzahtjevnija zanimanja, kako u domaćem tako i u međunarodnom okruženju.

“Uvođenje novih predmeta iz oblasti EU politika, kao i predmeta „Model United Nations“ omogućuje brojne benefite studentima. Prvo, pruža im se prilika za istraživanje i diskusiju najaktuelnijih pitanja iz oblasti EU politika, što studente priprema, prvo da razumiju, a potom da budu kontributori najznačajnih zbivanja u i oko EU, uključujući njihovu relevantnost za doprinos EU održivom razvoju, procesima EU integracija BiH i sl. Pored toga, studenti će neke od studijskih aktivnosti realizirati u međunarodnom okruženju, zajedno sa studentima Georgia state university, te učestvovati u njihovim predavanjima i vježbama, a također će kroz sudjelovanje na međunarodnim konferencijama u realnom okruženju sticati konkretne vještine, znanja i iskustva, kao i međunarodnu mrežu kontakata, što će ih na najbolji način pripremati za buduća zanimanja, rekao je doc.dr. Alija Kožljak, šef Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije.

Cilj Internacionalnog Burch univerziteta je uvijek ići korak dalje i studentima približiti njihova buduća zanimanja kroz praksu i praktičnu primjenu znanja. Ovakav pristup osigurava im adekvatnu pripremu i maksimalnu osposobljenost za rad nakon završenog studija.