Održan ispit engleskog jezika na Burch univerzitetu