Otvorena saradnja IBU sa Bjeloruskim državnim univerzitetom „Francisco Skorina“