Poništenje dijela konkursa za izbor u akademska zvanja - International Burch University
Poziv za dostavu ponuda – Erasmus + „Sustainable University – Enterprise Cooperation for Improving Graduate Employability“ – SUCCESS (618975-EPP-1-2020-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP)
August 30, 2021
Poziv za dostavu ponuda – za nabavku opreme u sklopu projekta Erasmus + „Transforming Architectural and Civil Engineering Education Towards a Sustainable Model“
September 21, 2021

Poništenje dijela konkursa za izbor u akademska zvanja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 33/17, 35/20 i 40/20) i Odluke o poništenju dijela konkursa broj: 01-201/21 od dana 02.09.2021. godine, visokoškolska ustanova Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University objavljuje:

PONIŠTENJE  DIJELA KONKURSA

za izbor u akademska zvanja

Poništava se dio konkursa za izbor u akademska zvanja koji je objavljen 26.08.2021. godine u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ i na web stranici visokoškolske ustanove Internacionalni Burč univerzitet – International Burch University, za izbor u sljedeće zvanje:

1. Nastavnik (sva zvanja) za naučnu oblast Engleski jezik i književnost na Fakultetu za edukaciju i humanističke nauke – 1 izvršilac;

Ostali dio teksta konkursa ostaje neizmijenjen.

INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY